Portify

På Empir Portify brinner vi för produkttänk, vi tycker om långsiktiga relationer och våra kunder stannar länge.

Bolaget består av sälj, support och utveckling, vilket gör att vi förstår alla kundens problem och utmaningar.

Under 2017 tar vi ett steg närmare nästa generations Fleet Intelligence där vi fokuserar på användarvänlighet, kundnytta, och beslutsstöd, för att förflytta oss närmare privata företag. Med molnplattform och API:er låter vi kunden välja sin egen lösning samtidigt som vi är en standardleverantör. Vi har ett unikt samarbete med en världsledande aktör inom fordonsdiagnostik, där vi kan erbjuda beslutsstöd eller färdiga tjänster, oberoende biltillverkare.

 

BOKA har idag kunder inom kommunal verksamhet, och är ett resurshanteringssystem med fokus på fordon och bokning. BOKA samlar information från övriga verksamhetssystem kring fordon, och har idag kopplingar mot Transportstyrelsen, diverse Elektroniska körjournaler, samtliga bränslebolag och en unik diagnostikkoppling där fordonen rapporterar felkoder och servicebehov direkt in i BOKA. Göteborgs Stads leasing hanterar både kort- och långtidshyra av 4 000 bilar och 12 000 cyklar i systemet.

ADVENIS är en samarbetsportal kring utbildningen Samhällsorientering – en utbildning som alla kommuner är skyldiga att erbjuda nyanlända. Systemet är som bäst när kommuner inom en knutpunkt samarbetar med utbildningar och släpper in Arbetsförmedlingen att jobba direkt i Advenis för att minska dubbelregistreringar och säkra flödet av personuppgifter. Idag har 95% av kommunerna i Skåne Advenis, och de har valt att kvalitetssäkra innehållet i utbildningen istället för att administrera!

portify.se

Kundexempel 

Kontakta oss

Anna Tamnhed

VD/försäljningschef
0708-44 38 63
anna.tamnhed@portify.se

Andreas Olofsson

Kund/försäljning
0708-44 38 20
andreas.olofsson@portify.se