Appnode

Appnode levererar tjänster och anpassade lösningar för en modern digital arbetsplats. Vår vision är att göra IT enkelt, vilket vi gör när vi hanterar applikationer i större verksamheter.

Appnode gör IT enkelt, genom att tänka om och tänka nytt. Det var just med den visionen - att göra IT enkelt, som Appnode startade 2012 i Göteborg, där vi fortfarande har basen för vår verksamhet. Vår främsta målgrupp är små och medelstora företag men självklart hjälper vi även större företag att förenkla applikationshanteringen.

Med applikationen som grund har våra tjänster utvecklats och idag levererar vi en digital arbetsplats som ger stöd och tillåter dig som kund att lägga fullt fokus på att utveckla din egen affär. 

En modern digital arbetsplats ska vara säker, leva över tid och hanteras med full automatik. Den ska också tillåta dig att arbeta när som helst och var som helst.

Med vår egenutvecklade programvara Appnode Integrator kompletterar vi befintliga lösningar på marknaden och förenklar processen för att hantera applikationer och den digitala arbetsplatsen med ännu mer automatik och självtjänst. Just detta gör moderna lösningar i molnet ännu bättre för dig som vill ha fullt fokus på den egna verksamheten.

 appnode.se

Kundexempel

Kontakta oss

Mikael Karlsson

Tjänsteansvarig
0708-443882
mikael.karlsson@frontnode.se