Segmentet SOLVE

Inom segmentet SOLVE samordnar vi våra IT-specialister och konsultintensiva verksamheter. Med kompetensen och leveranskapaciteten från våra olika innehav kan segmentet SOLVE samordna, leda och leverera betydande volymaffärer.

Segmentet har också en viktig intern stödfunktion. Den är samordnande kring väsentliga funktioner och behov som våra verksamheter behöver i sin vardag. Till exempel hanteras här ramavtal, upphandlingsprocesser, kvalitet, konceptutveckling, varumärken, certifieringar, partnernätver och offshore tjänster.

Specialistkonsulterna inom SOLVE har typiskt resursintensiva roller och arbetar bland annat som projektledare, kravare, systemutvecklare, systemarkitekter eller testledare. 

Branscherfarenheten är mångfasetterad. Tjänster och lösningar levereras i alla väsentliga IT-discipliner.

Inom SOLVE har vi förmånen att samordna många, små och nischade verksamheter, snarare än få och stora. Till detta kan vi också addera våra starka partnerskap med andra specialistkonsulter.

Många av verksamheterna har liknande erbjudande men finns på olika orter vilket gör att vi alltid kan arbeta nära våra kunder.

Vi tror på att behålla det lilla och nischade men att samtidigt kunna hämta styrka i samordning. Som segment kan vi leverera stora projekt, samverka i kompetensutvecklingen, utbyta erfarenheter och alltid möta kraven i det viktiga kvalitet- och miljöarbetet.