Segmentet APPLY

Inom segmentet APPLY har vi samlat våra applikations- och koncepterbjudanden. Här finns produkter och koncept för olika tillämpningar och som ofta säljs på licens- eller nyttjandebasis.

Vad har ett molnbaserat filhanteringsverktyg för byggbranschen gemensamt med ett Fleet management-system och ett system för hållbarhetsredovisning? Inte mycket, mer än att de alla är exempel på vad som ryms under paraplyet APPLY - smarta lösningar som effektiviserar processer och förenklar vardagen för organisationer inom vitt skilda branscher och sektorer.

Vissa av våra applikationer är spin-off:er på genomförda konsultuppdrag, andra är sprungna ur en entreprenörs vision om att förverkliga en idé om en lösning på ett problem. Vår portfölj utökas stadigt både med förvärv och genom att vi fångar upp och förädlar de idéer som dagligen föds inom koncernens tre segment SERVE, SOLVE och APPLY.

Bolagen och erbjudandena inom APPLY ligger samlade inom ett eget segment som präglas av entreprenöriellt driv och 100 procent fokus på utveckling och kommersialisering av produkterna. Samtidigt utgör tillgången till den övriga koncernens samlade tekniska kompetens och kontaktnät en viktig styrka både vad gäller nya affärsmöjligheter och möjligheten att erbjuda integrationslösningar och skräddarsydda leveranser där ett produkterbjudande utgör kärnan.

Idag samordnas följande produkter, koncept och varumärken av APPLY:

  • Advenis
  • Appnode Integrator
  • BIM Contact
  • BOKA
  • Comformics
  • Hållbarhetsportalen
  • iCoordinator
  • Portify
  • Project Coordinator. 

Kontakta oss